R’da Monte Carlo Simülasyonu ve Uygulama Algoritmaları

Karar vericiler, stratejik veya taktiksel bir hamlenin etkisini önceden değerlendirebilmek ve böylece hedeflerine ulaşmak için en uygun stratejileri planlayabilmek için güvenilir tahmin sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Eğer-ise (What-if) analizi, amacı kurumsal işletme veya onun bir parçası gibi karmaşık bir sistemin davranışını senaryo adı verilen bazı hipotezler altında incelemek olan veri yoğun bir simülasyondur. Özellikle, eğer-ise analizi […]

Devamını Oku

Potansiyel Küresel Hastalık Tehdidi: Hastalık X

Günümüzde salgına yol açma özellikleri ve kontrol altına alınmalarına yönelik tedbirlerdeki sınırlamalar nedeniyle halk sağlığı için potansiyel bir tehdit oluşturan çok sayıda patojen bulunmaktadır. “X Hastalığı” da bu tür patojen listesinde yer almaktadır. Bir patojen, konakçısında hastalığa neden olan bir organizma olarak tanımlanır ve hastalık semptomlarının şiddeti virülans olarak adlandırılmaktadır. Patojenler taksonomik olarak çok çeşitlidir […]

Devamını Oku

Google Gemini ve ChatGPT Karşılaştırması

Yapay zekâ yarışında önde gelen şirketlerden biri olan Google, OpenAI GPT’ye rakip olacak Gemini dil modelini tanıtmıştır. Gemini, metin, görüntü, video, ses ve kod arasında sorunsuz bir şekilde mantık yürüterek çok modluluk üzerine inşa edilmiştir. Google’un en büyük ve en yetenekli yapay zekâ modeli olan Gemini metin, kod, ses, görüntü ve video dahil olmak üzere […]

Devamını Oku

Simulation of Epidemiological Wavelength Method

The main purpose of the study is to demonstrate the applications of the epidemiological wavelength method developed to calculate the size of COVID-19 pandemic through simulation and to expand its use. By using the epidemiological wavelength method, decision makers can manage the pandemic processes easier and faster, especially by estimating COVID-19 pandemic size. The paper […]

Devamını Oku

Epidemiyolojik Dalga Boyu Yöntemi Simülasyonu

Çalışmanın temel amacı, COVID-19 pandemisinin büyüklüğünü hesaplamak için geliştirilen epidemiyolojik dalga boyu yönteminin simülasyon üzerinden uygulamalarının gösterilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Karar vericiler, epidemiyolojik dalga boyu yöntemini kullanarak başta COVID-19 salgın büyüklüğü hesaplanarak salgın süreçleri daha kolay ve hızlı yönetebilir.   Geliştirilen epidemiyolojik dalga boyu yönteminin makalesi İngiltere Kraliyet Halk Sağlığı Derneğinin (The Royal Society for […]

Devamını Oku

Yapay Zekâ ve İlaç Keşfi

Yapay zekâ (AI), yeni ilaçların keşif sürecinin riskini azaltmayı vaat etmektedir. Szalay (2023) tarafından yayımlanan “AI in drug discovery”,  Türkçe ifadeyle “İlaç Keşfinde Yapay Zekâ” adlı makalenin bu çevirisinde ilaç endüstrisinin ilaç keşfinin ilk aşamalarında riski azaltmak için nasıl yeni bir iş modeli benimsediği ortaya konulmaktadır. Yapay zekânın maliyet ve zaman tasarrufu yoluyla ilaç keşfini […]

Devamını Oku

Almanya Sağlık Sistemi

Yazımızda Almanya sağlık sistemine giriş yapmadan önce gözünüzde canlanması adına 16 eyaletten oluşan Almanya’nın haritası ve nüfus büyüklükleri verilmiştir. Ardından Almanya sağlık sisteminin temel özellikleri ve yapısı ele alınmıştır. Şekil 1: Eyaletlere Göre Almanya Haritası Kaynak: https://www.worldatlas.com/maps/germany Tablo 1’de ise Almanya’nın eyaletlere göre 2021 yılı nüfus büyüklüğü verilmiştir. Tablo 1’e göre Almanya’nın 2021 yılı nüfus […]

Devamını Oku

İngiltere Sağlık Sistemi

İngiltere sağlık sistemi, Birleşik Krallık’ın dört ayrı ülkesinde farklı şekillerde işleyen ve 1948 yılında kurulan Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) adı altında birleştirilen bir kamu sağlığı sistemidir. İngiltere’de NHS, Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilmekte ve finanse edilmektedir. NHS’nin finansmanı büyük oranda genel vergilerden sağlanmaktadır. İngiltere’de yaşayan herkes, kullanım noktasında ücretsiz olan sağlık hizmetlerine erişim hakkına sahiptir. Ancak […]

Devamını Oku

Yapay Zekânın Geleceği

Yapay zekânın geleceği, hem insanlık için büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındıran bir konudur. Yapay zekâ, insan zekâsının simülasyonunu oluşturmayı hedefleyen multidisipliner bir teknolojidir. Yapay zekâ, makinelerin akıl yürütebilme, öğrenebilme ve karar verebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Yapay zekâ, günümüzde birçok alanda kullanım imkânı bulan ve hayatımızı kolaylaştıran bir teknolojidir. Örneğin, akıllı şehirler, akıllı saatler, […]

Devamını Oku

Ekonomik Yıkımın Bir Boyutu: Geçim Zorluğuna Bağlı İntiharlar

Ruh sağlığı sorunlarının yoksunluk, yoksulluk, eşitsizlik ve sağlığın diğer sosyal ve ekonomik belirleyicileri ile ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Bu bağlamda kötüye giden ekonomik durum yaşandığı dönemler ve özellikle ekonomik kriz dönemleri, nüfusun, dezavantajlı bireylerin ve ailelerinin ruh sağlığı açısından önemli ölçüde intihar riski taşıyan dönemlerdir. Dünya Sağlık Örgütü intiharı, bireyin ölümcül sonucunu tam olarak bildiği […]

Devamını Oku

R’da Google Arama Trendleri ve Ağ Analizini Üzerine Vaka Çalışmaları

Giriş R programlama dili kullanılarak Türkiye gündeminde olan depremle ilgili Google trendleri incelenmiş ve trendlerin ağ analizi yapılmıştır. Ardından il ve lokasyon düzeylerine de inilerek arama terimlerine göre ilgi düzeyi ortaya konulmuştur. Analizin amacı, depremin yaşandığı dönemde ve bölgelerde toplumsal eğilimlerin ortaya konulmasıdır. Aramaların yapıldığı 7 günlük zaman dilimi 05.02.2023-12.02.2023 tarihleri arasını kapsamaktadır. Google trendler […]

Devamını Oku

İşin Özü…

Sizlere kıssadan hisse kısa bir hikâye anlatacağım. Yılda bir gidebildiğim Trabzon’da bir köylümün hastalığı var ve tedavi olmak istiyor. Ancak haliyle sağlığını kendince riske atmamak için bulunduğu ilde değil de Ankara Hacettepe Hastanelerinde tedavi olmak istiyor. Dedim niye illa Hacettepe olmasını istiyorsun burada doktorlarımız var, burda da tedavini pekâlâ alabilirsin. Uşağum dedi boğulacaksan büyük denizde […]

Devamını Oku

Kanada Sağlık Sisteminde Bekleme Süreleri

Sağlık sistemlerinde öne çıkan sorunlarından biri de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanmaktadır. Hasta bekleme süreleri de bu kapsamda değerlendirilebilir. Örneğin, Kanada sağlık sisteminde yaşanan sorunlardan biri de hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişimde karşılaşılan uzun bekleme süreleridir. Bağımsız düşünce kuruluşu Fraser Enstitüsü’nün araştırması Kanada’nın sağlık hizmeti bekleme sürelerinin 2022’de 27,4 haftaya ulaştığı (şimdiye kadar kaydedilen en […]

Devamını Oku

Araştırma Metodolojisi Notları-II

Araştırma Metodolojisi Notları-I serisinin ilkinde kötü örnek teşkil eden araştırma örnekleri ile nicel ve nitel araştırma tasarımlarının özelliklerine yer verilmişti. Tabi burada önemli bir noktayı atlamadan geçmeyelim. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri birbirinin alternatifi değildir. Aksine birbirinin tamamlayıcısıdır. Metodoloji notlarının bu serisinde hem Türkiye hem de ABD özelinde örnek nicel örneklem araştırmalarına ve künyelerine yer […]

Devamını Oku

Araştırma Metodolojisi Notları-I

Yaşamımızın her döneminde gerek araştırmayı yapan özne gerekse araştırmaya konu nesne konumunda olabiliriz. En azından gözlem yaparak/yapılarak veya deneyimleyerek bunu yaparız. Yapılan araştırmalar ile araştırılmak istenen gerçeklik hakkında veri toplayarak bir sorunun çözümüne ışık tutmak veya sorunun ne olduğunu ortaya koymak için araştırma yaparız. Buraya kadar bahsedilen araştırma amaçlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Sorun bizlerin […]

Devamını Oku

Microsoft Excel’de Bulut Endeks-Beta [BE-β] Simülasyonu

Intro Within the scope of the study, it is to introduce the application steps of Bulut Index-Beta (BI-β), which was developed as a multi-criteria decision-making (MCDM) method. Giriş Çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemi olarak geliştirilen Bulut Endeks-Beta (BE-β), Bulut Endeksi (BE) yönteminde olduğu gibi çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemlerinin çözümünde ve performans analizlerinde […]

Devamını Oku

R’da Statik ve Dinamik Haritalama Vaka Çalışmaları: Türkiye Örneği

Veri görselleştirmenin bir boyutu da veri setlerindeki örüntünün haritalar üzerinde sunulmasıdır. Böylece verinin mekansal dağılımını daha iyi görebilir ve daha iyi yorumlayabiliriz. Bu çalışmada keşifsel veri analizi yapılarak mevcut veya sentetik olarak üretilen veri setleri uygulamalı olarak harita üzerinde gösterilmiştir. Uygulamalarda statik ve dinamik Türkiye haritaları oluşturulmuştur. Harita üzerinde çıkarımsal (inferential) istatistiklerinin gösterilmesi yani daha […]

Devamını Oku

R’da Normal Dağılım Eğrisi Altındaki Alanların ve Bir Fonskiyonun Grafiği

Çalışma kapsamında normal dağılım gösteren veri setlerinde normal dağılım eğrisi altında kalan alanın gösterimi ve fonksiyon grafiği oluşturma üzerine uygulamalar yapılmıştır. Bu amaçla ggplot2 ve tigerstats kütüphaneleri kullanılmıştır. Ayrıca çok yalın bir şekilde tekrarsız basit tesadüfi örnekleme (simple random sampling without replacement) yöntemiyle popülasyondan örneklem seçimi gösterilmiştir. Yüklenen kütüphaneler Örnek 1 Bir üniversiteye giriş sınavının […]

Devamını Oku

R Programlama Dilinde Bulut Endeksi (BE) Yönteminin Uygulama Algoritması ve Grafiği

Intro Within the scope of the study, BI method, which was developed as a multi-criteria decision-making (MCDM) method, is shown to be used in R by writing the function in R. Also, it is aimed to reinforce the method by showing the use of the function on the practical example. Giriş Bulut Endeksi (BE) hakemli […]

Devamını Oku

R’da Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Olarak APLOCO’nun Fonksiyonu ve Grafiği

Giriş Çalışma kapsamında çok kriterli karar verme yöntemi olarak geliştirilmiş olan APLOCO (Logaritmik Konsept Yaklaşımı) metodunun R‘da fonksiyonu yazılarak R’da kullanımı gösterilmiştir. APLOCO fonksiyonu Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora programından Doç. Dr. Burkay Genç hocamla birlikte oluşturulmuştur. Oluşturulmuş fonksiyon Python programlama dilini de rahatlıkla uyarlanabilir. APLOCO metodunun makalesi için https://arxiv.org/abs/1802.04095 linkine tıklayınız. R programlama dili […]

Devamını Oku

R’da Normalize Edilmiş Maksimum Değerler [NMD] Uygulama Algoritması

Çalışma kapsamında çok kriterli karar verme yöntemlerinde kullanılmak üzere ağırlıklandırma yöntemi olarak geliştirilen Normalize Edilmiş Maksimum Değerler (NMD) yönteminin R’da uygulanmasını sağlamak amacıyla NMD fonksiyonu oluşturulmuştur. Fonksiyon ile kriterlerin ağırlık düzeyleri belirlenebilmektedir. Kriterlere ilişkin ağırlıklar, değerlerine göre büyükten küçüğe grafikler üzerinde gösterilmiştir. NMD yöntemiyle ilgili olarak daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız. Normalize Edilmiş […]

Devamını Oku

Avrupa Birliği Perspektifinden Sağlık Sektörünün Geleceği: Dijital Sağlık

Dijital sağlık terimi, e-sağlık, mobil sağlık, tele-sağlık, elektronik sağlık kayıtları, uzaktan izleme, nesnelerin interneti ile birbirine bağlı cihazlar, dijital terapötikler ve daha fazlasını kapsar. Dijital sağlık, sağlık hizmetlerini iyileştirmek için verileri, yapay zekâyı (AI) ve alt bileşeni olan makine öğrenimini kullanmak anlamına gelir. Dijital sağlığın birçok biçimi, örneğin sağlık hizmetlerinin sürdürülmesine olanak tanıyan telesağlık, hastalık […]

Devamını Oku

Microsoft Excel’de Bulut Endeksi [BE] Simülasyonu

Intro Within the scope of the study, it is to introduce the application steps of Bulut Index (BI), which was developed as a multi-criteria decision-making (MCDM) method. Giriş Bulut Endeksi (BE)‘nin ilk uygulamaları her ne kadar finansal performans analizi alanında olsa da diğer çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemlerinin çözümünde ve performans analizlerinde de kullanılabilmektedir. […]

Devamını Oku

Sağlık Sigorta Kapsamının Boyutları: Genişlik, Derinlik ve Yükseklik

Ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyi, hasta beklentilerinin sürekli değişmesi ve artış göstermesi, hastalık yapılarının değişmesi, nüfus artışı, doğumda beklenen ortalama yaşam süresinin yükselmesi gibi nedenlerle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık harcamaları artış göstermektedir. Bu artışa paralel olarak sigorta sistemleri üzerinde baskı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu durumda ister istemez sağlık sigortasının boyutlarını oluşturan […]

Devamını Oku

Küresel Hastalık Yükü ve Çıkarımları

Hastalık yükü, ingilizce olarak burden of disease,  1990’larda Harvard Halk Sağlığı Okulu, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünyanın tüm bölgelerinde hastalıklar, yaralanmalar ve risk faktörlerine bağlı ölüm ve sağlık kaybını tanımlamak için geliştirilen bir kavramdır. Sağlık sonuçlarını hem mortalite hem de morbidite (yaygın hastalıklar) ile değerlendirmek, sağlık sonuçları hakkında daha kapsamlı bir […]

Devamını Oku

Normalize Edilmiş Maksimum Değerler [NMD] Metodunun Teorik Çerçevesi

Intro Within the scope of the study, an easy-to-apply weighting method has been developed to be used in the solution of multi-criteria decision making (MCDM) problems. The study was first published on my personal website www.tevfikbulut.com in 2017. With the study, that part of Normalized Maximum Values method, which was published in 2017 but lacking […]

Devamını Oku

İnovasyonun Ülke Ekonomileri Açısından Anlam ve Önemi?

İnovasyonun tarih boyunca ekonomik büyüme üzerinde derin bir etkisi olduğu bilinmektedir. 18. ve 19. yüzyıl sanayi devrimleri sırasında, buhar gücü ve elektrik gibi teknolojiler, İngiltere ve ABD gibi ülkeleri tarım ekonomisinden endüstriyel güç merkezlerine dönüştürdü ve bu süreçte yaşam standartlarını değiştirmiştir. Motorlu araçlar, antibiyotikler ve havacılık, 20. yüzyılda benzer şekilde çok büyük etkilere sahipti, çalışma […]

Devamını Oku

R’da Shiny Üzerinde Binom Olasılık Dağılım Simülasyonu: Binomial Probability Distribution Simulation on Shiny in R

Bu çalışma kapsamında bugün R’da yazıp Shiny üzerinde yayınladığım kesikli olasılık dağılımlarından biri olan Binom olasılık dağılım simülasyonunun geliştirilmesinde kullandığım R kodları bütünleşik olarak paylaşılarak konu hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Simülasyonda ayrıca üretilen veriyi csv formatında indirebilirsiniz de. Geliştirdiğim uygulamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://buluttevfik.shinyapps.io/bdagilim/ Faydalı olması dileğiyle. Bilimle ve teknolojiyle kalınız. Not:  Kaynak gösterilmeden alıntı […]

Devamını Oku

R’da Shiny Üzerinde Normal Dağılım Simülasyonu İnşa Etme : Building a Normal Distribution Simulation on Shiny in R

Bu çalışma kapsamında daha önce R’da yazıp Shiny üzerinde yayınladığım Normal dağılım simülasyonunun geliştirilmesinde kullandığım R kodları bütünleşik olarak paylaşılarak konu hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Simülasyonda ayrıca üretilen veriyi csv formatında indirebilirsiniz de. Geliştirdiğim uygulamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://buluttevfik.shinyapps.io/normdv2/ Faydalı olması dileğiyle. Bilimle ve teknolojiyle kalınız. Not:  Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz veya kopyalanamaz.  It can […]

Devamını Oku

R’da Dinamik Ağaç Diyagramı ve Dinamik Grafik Oluşturma Üzerine Vaka Çalışmaları: Case Studies on Dynamic Tree Diagram and Dynamic Graphing in R

Intro In the first part of this study, a dynamic tree diagram was created on original data set using collapsibleTree library. In the second part, dynamic charts were created using rAmCharts and rAmCharts4 libraries. At the same time, download and mode change options have been added to dynamic graphics created in that section. Giriş Bu çalışmanın ilk bölümünde collapsibleTree kütüphanesi kullanılarak özgün veri […]

Devamını Oku

Türkiye’de Girişimler, Bilişim Teknolojileri Kullanımında Ne Durumda?

TÜİK tarafından yapılan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, girişimlerin bilgisayar, İnternet ve diğer bilişim teknolojileri kullanımları, teknolojik yeterlilik ve entegrasyonları hakkında bilgi derlemek amacıyla; 2005 yılından itibaren uygulanmakta olup girişimlerde söz konusu teknolojilerin kullanımı hakkında bilgi veren temel veri kaynağıdır. Bu araştırma ile aşağıdaki alanlarda veri derlenmektedir: Bilişim teknolojileri ve bunların girişimlerde kullanımı, kullanımın önündeki […]

Devamını Oku

Word Dokümanlarından Metin Çıkarma: Extracting Text from Word Documents

Intro Within the scope of this study, it is aimed to ensure that text data is read in R environment without corruption, to be cleaned after reading, and to create word clouds based on frequencies by using the R programming language. For this purpose, mainly readtext, textread and textclean libraries are used. Giriş R ortamında […]

Devamını Oku

Şifre Kombinasyonlarının Kırılma Olasılıkları: Cracking Probability of Password Combinations

Intro In this study, probability of breaking password combinations with the function I created using R programming language was calculated by considering different dimensions. The different dimensions considered are: How much does number of digits in the password combination affect probability of cracking? How much do characters in the language used in the password combination […]

Devamını Oku

Küresel İnovasyon Endeksi 2021 Yılı Raporu ve Türkiye

Dünya ekonomilerini inovasyon yeteneklerine göre sıralayan Küresel İnovasyon Endeksi, ingilizce ifadeyle Global Inovation Index (GII)’in 226 sayfalık 2021 yılı raporu 20 Eylül 2021 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanmıştır. GII, küresel inovasyonun durumu hakkında yeni veriler ve analizler sağlayarak okuyucuların ve politika yapıcıların 130’dan fazla ekonominin inovasyon ekosistemi performansını karşılaştırmasına olanak tanımaktadır. […]

Devamını Oku

Bulut Performans Endeksi [BE] Simülasyonu

Bulut Performance Index [BI] Simulation Giriş Bulut Endeksi (BE)‘nin ilk uygulamaları her ne kadar finansal performans analizi alanında olsa da diğer çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemlerinin çözümünde ve performans analizlerinde de kullanılabilmektedir. Bu endeksle maximum ve minimum prensibine dayalı olarak çalışan diğer Çoklu Karar Verme Yöntemlerinin eksikliklerinin giderilmesi de amaçlanmıştır. Nihai olarak, geliştirilen endekse […]

Devamını Oku

R’da Quandl Kütüphanesi İle Veri Çekme ve Dinamik Grafik Oluşturma: Extracting Data with Quandl Library and Creating Dynamic Charts in R

Intro Within the scope of the study, how the data sets are drawn with the Quandl R package, how the metadata is obtained, how dynamic graphics are created especially in the data sets with time series are discussed using dygraphs and plotly packages. Giriş Çalışma kapsamında Quandl R paketi ile veri setlerinin nasıl çekildiği, meta […]

Devamını Oku

R’da Sosyal Ağ Analizi (SAA): Social Network Analysis in R

Şekil 1: Bir Ağın Bileşenleri Sonraki bölümlerde sırasıyla adım adım R kod blokları verilecektir. Daha sonra elde edilen sonuçlar sunulacaktır. Aşağıda çok fazla kütüphane yüklediğime bakmayınız :). Çok daha azı ile de SAA yapılabilmektedir. Daha çok burada visNetwork, dplyr, igraph ve *networkD3 paketleri kullanılmıştır. İlk çalışmadan farklı olarak ikinci çalışmada 3d ağlara, Sankey diyagramına, dendrograma […]

Devamını Oku

2021 Yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu

Stanford Üniversitesi tarafından 222 sayfadan oluşan 2021 yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu 2021 yılının Mart ayında yayınlanmıştır. Küresel ölçekte yapay zekâ çalışmaları hakkında bilgi veren en kapsamlı çalışmalardan biri olan raporun 4. baskısı yayınlanmıştır. Diğer raporlardan farklı olarak 2021 yılı raporunda ayrıca COVID-19’un yapay zekâ gelişimi üzerindeki etkileri farklı bakış açılarından ele alınmıştır. Salgın sırasında […]

Devamını Oku

Kanada Sağlık Sistemi: Canada Health Care System

1. Giriş Kanada sağlık sistemini ele almadan önce ilerleyen kısımlarda bahsedileceği için ilk olarak Kanada’daki eyaletler Şekil 1 üzerinde verilmiştir. Şekil 1: Kanada Eyaletleri Kaynak: https://www.pngwing.com/en/free-png-yghlx Kanada, 10 eyalet ve 3 bölge olmak üzere toplam 13 siyasi bölümden oluşur. Bölgeler, Northwest Territories, Nunavut ve Yukon Territory’tir. Bir Kanada eyaleti ile bir Kanada bölgesi arasındaki en büyük […]

Devamını Oku

ABD Sağlık Sistemi: The U.S. Health Care System

1. Giriş ABD sağlık sistemine geçmeden önce konusu geçeçeği için ilk olarak ABD’deki eyaletleri Şekil 1 üzerinde verelim. Şekil 1: ABD Eyaletleri Kaynak: https://www.legendsofamerica.com/us-states/ Kuruluş yıllarında 13 eyaleti bulunan ABD, günümüzde 50 eyalet ve bu eyaletlerin bağlı olduğu bir federal devlet sistemi ile yönetilmektedir. Amerika’da tek tip bir sağlık sistemi yoktur. Mevcut sağlık sistemi herkesi […]

Devamını Oku

R’da Leaflet Paketi ile Harita Üzerinde Dinamik Etiketleme: Dynamic Tagging on Maps Using Leaflet Packages in R

Çalışma kapsamında ağırlıklı olarak leaflet, leaflet.extras, leaflet.extras2 ve mapview paketleri kullanılarak harita üzerinde etiketleme çalışmaları ile farklı formatta kaydetme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmada R Markdown üzerinde R programlama dili kullanılmıştır. Yüklenen Kütüphaneler Aşağıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra kütüphanelerin yüklenip yüklenmediğine dair aşağıdaki gibi mantıksal vektör sonuçları gelecektir. Eğer mantıksal vektör sonuçlarının hepsi TRUE ise kütüphanelerin […]

Devamını Oku

Crostalk ve Leaflet Paketleriyle Türkiye Depremlerinin Analizi: Analysis of Turkey Earthquakes Using Crostalk and Leaflet Packages

Çalışma kapsamında Türkiye’de son 1 yıl içerisinde gerçekleşen depremlerin keşifsel veri analizi yapılmıştır. Bu çalışmada rmdformats paketinde bulunan downcute teması kullanılarak R Markdown üzerinde html uzantılı raporlama yapılmıştır.Dolayısıyla bu formatta bir R Markdown raporu üretilmek isteniyorsa öncelikle rmdformats paketinin kurulumun yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Yüklenen Kütüphaneler Aşağıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra kütüphanelerin yüklenip yüklenmediğine dair aşağıdaki gibi mantıksal vektör sonuçları gelecektir. […]

Devamını Oku

R Markdown İle Örnek Uygulama Raporu Oluşturma: Example of Creating an Application Report with R Markdown

Bu çalışmanın amacı prettydoc paketi kullanılarak R Markdown üzerinde html uzantılı raporlama yapmaktır. Bu nedenle kod bloklarıyla birlikte adım adım uygulama adımlarına yer verilmiştir. Çalışma R programlama ara yüzü olan R Studio üzerinde yapılmıştır. R Markdown Raporunu Tanımlama Yüklenen Kütüphaneler Aşağıdaki R kod bloğunun çalıştırılmasından sonra kütüphanelerin yüklenip yüklenmediğine dair aşağıdaki gibi mantıksal vektör sonuçları […]

Devamını Oku

Tabakalı Örnekleme Üzerine Bir Simülasyon Çalışması: A Simulation Study on Stratified Sampling

Öncelikle nicel araştırmalarda hedef popülasyon (target population) hakkında çıkarımlarda bulunmak istiyorsak mutlaka olasılıklı örnekleme yöntem veya yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtelim. Çünkü yapılan tezlerde, yayınlanan bazı makalelerde ya da araştırma raporlarında bu konuya yeterince önem verilmediği ve yada konunun yeterince bilinmediği görülmektedir. Bu durum yapılan bilimsel çalışmanın niteliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Olasılıklı örneklemede temel felsefe popülasyonu […]

Devamını Oku

Z Tablosuna Göre Güven Aralığının Hesaplanmasına Yönelik Bir Simülasyon Çalışması: A Simulation Study for Calculating Confidence Interval by Z Table

Güven aralıkları ingilizce ifadeyle confidence interval (CI) hem sahadan veri toplama yöntemleriyle elde edilen birincil verilerin hem de veri tabanlarından elde edilen işlenmiş ikincil verilerin analizinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Peki nedir bu güven aralığı? Güven aralığının hesaplanması için hangi parametrelere ihtiyaç vardır? Güven aralığı nasıl hesaplanır? Güven aralığını etkileyen faktörler nelerdir? Tanımlayıcı ve […]

Devamını Oku

Küresel Ekonomik Sistem ve Dönüşüm Zamanlarında İşletmeler

Bu yazım kapsamında önemli olduğuna inandığım Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yayınlanan “Hayatta Kalmak İçin Uyum Sağlayın: Belirsizlik zamanlarında işletmelerin dönüşümü” adlı rapordan öne çıkan bulgulara yer verilmiştir. Dünya, çevrede, teknolojide, ekonomide ve toplumda dramatik değişikliklere tanık oluyor. “Her zamanki gibi iş” anlayışı artık kabul edilemez ve bu noktada soru, dünyanın sürekli artan verimliliği […]

Devamını Oku

R’da Duygu Analizi Üzerine Vaka Çalışmaları: Case Studies on Sentiment Analysis in R

Giriş Genel olarak pozitif, negatif  ve nötr dilin ölçümü anlamına gelen duygu analizi, fikir madenciliği (opinion mining) olarak da anılır. Nitel araştırmanın bir yönünü oluşturan bu analizle ürünlerden, reklamlardan, lokasyonlardan, reklamlardan ve hatta rakiplerden ortaya çıkan müşteri düşüncelerini açığa çıkarılabilmektedir. Müşterilerin hoşlandığı veya hoşlanmadığı ürünlerin tespitinde bu analiz önemli rol oynayarak ürün gamı ve ürünün […]

Devamını Oku

Küresel Ekonomik Beklentiler 2021 Ocak Dönemi Raporu

Dünya Bankası tarafından 5 Ocak 2021 tarihinde 234 sayfalık Küresel Ekonomik Beklentiler (Global Economic Prospects) raporunun Ocak 2021 sayısı yayınlanmıştır. Raporda ağırlıklı olarak COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileri değerlendirilmiş, projeksiyonlar çizilerek sonuçları analiz edilmiş, ardından küresel toplumun ihtiyaç duyduğu alınacak politika tedbirleri ortaya konularak önerilerde bulunulmuştur. Bu yazımızda raporda yer verilen küresel ekonomik görünüm, Orta Doğu […]

Devamını Oku

R’da Normal Dağılım Dönüşümleri Üzerine Vaka Çalışmaları: Case Studies on Normal Distribution Transformations in R

Giriş Analizle uğraşan gerek akademik gerekse saha çalışanları verinin normal dağılım göstermediği durumlarda sıklıkla verinin normal dağılım dönüşümlerine başvurdukları bilinmekte ve görülmektedir. Normal dağılım sürekli olasılık dağılımlarından biridir. Geleneksel istatistik literatüründe özellikle parametrik test varsayımlarından birinin verinin normal dağılım gösterdiği varsayımıdır. Ancak genellikle biz uygulamada verinin normal dağılım göstermediğini biliriz. Peki bu durumda ne yaparız? […]

Devamını Oku

Apriori Algoritması Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Apriori Algorithm

Birliktelik kuralı, veriler tarafından desteklenen bir sonuç veya algoritmik anlamda ifade edecek olursak eğer-o zaman (if-then-rule) kuralıdır. Birliktelik kurallarının geliştirilmesinin arkasında yatan motivasyon, büyük perakendecilerin satış noktası işlemlerinin içeriği ile ilgilenen pazar sepeti (market basket) analizidir. Böyle bir çalışmadan ortaya çıkan tipik bir birliktelik kuralında “ekmek ve tereyağı satın alan tüm müşterilerin yüzde 90’ı aynı […]

Devamını Oku

Virüs, Kriz ve Yapay Zeka Arama Terimlerine Bağlı Olarak Google Trend Verilerinin Ülkeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi: Comparative Analysis of Google Trend Data Based on Virus, Crisis and AI Search Terms by Countries

Bilindiği üzere Google Trends ile bir ülke veya bölgede öne çıkan içerikler ortaya konulabilmektedir. Google Trends, Google Arama’da en çok yapılan arama sorgularının çeşitli bölge ve dillerdeki popülerliğini analiz eden bir Google web sitesidir. Web sitesi, zaman içindeki farklı sorguların arama hacmini karşılaştırmalı olarak ortaya koyan grafikler sunmaktadır. Google Trendler ayrıca, kullanıcılara iki veya daha […]

Devamını Oku

R’da Metin Madenciliği Üzerine Vaka Çalışmaları: Case Studies on Text Mining in R

Veri madenciliğinin (data mining) bir kolunu oluşturan metin madenciliği (text mining) metotları, metinlerde en sık kullanılan anahtar kelimeleri vurgulamamıza ve görselleştirmemize olanak tanır. Bu metotlarla metin verisinden metin bulutu, etiket bulutu diyebileceğimiz kelime bulutu oluşturulabilir. Kelime bulutları metni hızlı analiz etmemize ve kelime bulutu olarak ortaya çıkan anahtar kelimeleri görselleştirmemize olanak tanır. Bahsedilenler ışığında metin […]

Devamını Oku

Tekrarlı Basit Tesadüfi Örnekleme ve Bootstrap Örnekleme Üzerine Vaka Çalışmaları: Case Studies on Simple Random Sampling with Replacement and Bootstrap Sampling

Bootstrap, istatistik dağılımlarını anlamaya yönelik 1979’da Stanford Üniversitesinden Amerikalı istatistikçi Bradley Efron tarafından geliştirilmiş parametrik ve non-parametrik versiyonları olan hem istatistiksel bir teknik hem de bir simülasyon yöntemidir. Bootstrap örnekleme duyarlılık analizleri, istatistiksel ve ekonometrik analizlerden makine öğrenme ve derin öğrenmeye kadar pek çok farklı alanda kendine uygulama alanı bulmaktadır. Kısacası bu yöntem bütün alanlarda […]

Devamını Oku

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) İstatistikleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisindeki payına dikkat çekmek ve KOBİ’lere ilişkin verilerin tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan “Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni’ne geçmeden önce KOBİ ve KOBİ kategori tanımlarının verilmesi konu hakkında […]

Devamını Oku

Verinin Standartlaştırılması Üzerine Vaka Çalışmaları: Case Studies on Standardization of Data

Intro The main focus of this study is the practical handling of some standardization methods that have found application in the literature.The standardization methods commonly used in the literature are as follows: Z-Score Standardization Standardization with a Distribution Range of 1 Standardization with a Distribution Range (-1;+1) Standardization with a Distribution Range (0;+1) Standardization with […]

Devamını Oku

Türkiye’nin İmalat Sanayi Teknoloji Düzeyi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Eylül 2020 tarihinde Girişimcilik ve İş Demografisi istatistikleri yayınlanmıştır. İş Demografisi, temel yöntem ve yaklaşımları Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ve OECD tarafından belirlenmiş ve bu yönüyle de uluslararası karşılaştırılabilirliği olan bir çalışmadır. İş Demografisi göstergeleri, “Girişimcilik” konseptinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Temel veri kaynağı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) […]

Devamını Oku

Makine Öğrenme Yöntemleri Kullanarak Eksik Verilere Atama Yapılması Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Assigning Missing Data Using Machine Learning (ML) Methods

Veri bilimcilerin ya da veri analizleriyle uğraşan akademi ve saha çalışanların karşılaştığı problemlerin başında veri setindeki değişkenlerde eksik gözlemlerle diğer bir deyişle missing data gelmektedir. Literatürde eksik veri atama yöntemleri arasında bir çok yöntem bulunmakla birlikte öne çıkan yöntemlerden bazıları şöyledir: Eksik gözlemlere ortalama değer atama Eksik gözlemlere 0 değeri atama Eksik gözlemlere median değeri […]

Devamını Oku

COVID-19 ve Türkiye İmalat Sanayi Sektör Üretimlerinin Seyri

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından 6 Ekim tarihinde Dünya İmalat Üretimi Temmuz 2020 dönem raporu yayınlanmıştır. Raporda küresel üretimde büyüme, Covid-19’un tetiklediği ekonomik bozulmaların ardından istikrar görüntüsü vermeye ve yukarı yönlü bir trend göstermeye başlamıştır. Çin’deki son üretim verileri, salgın öncesiyle benzer büyüme oranlarına işaret ederken, diğer ülkeler daha yavaş bir hızda toparlanma […]

Devamını Oku

Büyük Veri Mi Kalın Veri Mi? : Big Data or Thick Data?

Yararlanılan Kaynak: Tarafımdan geliştirilen kelime bulutu oluşturucu (https://buluttevfik.shinyapps.io/kelimebulutuv2/) uygulaması ile yazdığım metin olduğu gibi analiz edilmiştir. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri ile bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda işlenmesi süreci anlamına gelen dijitalleşmenin küresel ölçekte Covid-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte daha da ivme kazanmış olması üretilen verinin hacmini devasa boyutlara ulaştırmış,  çeşitliliğini ise […]

Devamını Oku

R’da Kelime Bulutu Uygulaması Geliştirilmesi Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Developing a Word Cloud Application in R

Burada yapılan çalışmayla R programlama dili kullanılarak veri madenciliğinin bir dalı olan metin madenciliği (text mining) alanında bir uygulama geliştirilmiştir. Böylece kolay kullanım arayüzü sunan uygulama ile nitel araştırmalar yapan saha ve akademi çalışanlarına kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen uygulamadan bir ekran kesiti aşağıda verilmiştir. Uygulamaya ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://buluttevfik.shinyapps.io/kelimebulutuv2/ Faydalı olması dileğiyle. […]

Devamını Oku

APLOCO Metodunun Kompleks Ağlarda Düğüm Ağırlıklarının Belirlenmesinde Kullanımı Üzerine Bir Vaka Çalışması

Prof. Dr. Oğuz Fındık ve Emrah Özkaynak tarafından yapılan ve 19 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan bir çalışmada kompleks ağ analizlerinde düğüm ağırlıklarının belirlenmesinde geliştirdiğim çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan APLOCO uygulanmıştır. Çalışmanın adı, linki ve alıntı şekliyle birlikte aşağıda verilmiştir. Çalışmanın adı: Link prediction based on node weighting in complex networks Çalışmanın linki […]

Devamını Oku

Küresel İnovasyon Endeksi’nde Türkiye Ne Durumda?

Dünya ekonomilerini inovasyon yeteneklerine göre sıralayan Küresel İnovasyon Endeksi, ingilizce ifadeyle Global Inovation Index (GII)’in 2020 yılı raporu 2 Eylül 2020 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanmıştır. Endeks her yıl düzenli olarak Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO), INSEAD ve Cornell Üniversitesi iş birliğinde hazırlanmaktadır. İnovasyon girdileri ve çıktıları olarak gruplandırılmış yaklaşık […]

Devamını Oku

Girişimcilik Eğitimlerinde Ne Durumdayız?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 24 Temmuz 2019’da uygulamaya aldığı girişimcilik eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla eğitim sonunda girişimcilerin katılım sağladığı “Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi” gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı temmuz sonu itibarıyla yaklaşık 72 bin geleneksel ve 28 bin ileri girişimcilik eğitimi alan katılımcı üzerinde gerçekleştirilen anketten öne çıkan bulgular şöyledir: […]

Devamını Oku

Python’da Şans Oyunları Perspektifinden Olasılık : Probability from Perspective of the Chance Games in Python

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden kesin olarak bilinmeyen olaylardır. Burada olabildiğince yalın bir şekilde uygulamalı örneklerin şans oyunları üzerinden verilmesinin nedeni olasılık konusuna dikkat çekmek ve olasılık konusuyla ilgileneceklere katkıda bulunmaktır. Yoksa […]

Devamını Oku

Pyhton’da Eşitliklerin Yazılması ve Çözümü Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Writing and Solving Equations in Python

Bilindiği üzere matematiksel ifadeleri göstermek için, diğer bir ifadeyle matematik diliyle konuşabilmek için yaygın bir şekilde matematik sembollerinden yararlanırız. Bu çalışmada Python’da matematik sembollerinin yazımı, basit, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden eşitliklerin çözümü üzerine olabildiğince yalın bir dille uygulamalar yaparak konu alanında farkındalık oluşturmak istedim. İlk olarak matematiksel ifadelerin ve denklerim oluşturulmasına, ardından ise […]

Devamını Oku

Şans Oyunları Perspektifinden Olasılık III: Probability from Perspective of the Chance Games III

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır. Burada olabildiğince yalın bir şekilde uygulamalı örneklerin şans oyunları üzerinden verilmesinin nedeni olasılık konusuna dikkat çekmek ve olasılık konusuyla ilgileneceklere katkıda bulunmaktır. Yoksa amaç bu […]

Devamını Oku

Hipergeometrik Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Hypergeometric Probability Distribution

Birçok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılık dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Hipergeometrik dağılımı […]

Devamını Oku

“crosstalk” Paketi İle Dinamik Tablo Oluşturma Üzerine Bir Vaka Çalışması II: A Case Study on Creating Dynamic Tables with Package “Crosstalk” II

R’da başta shiny olmak üzere flexboard ve crosstalk paketleri dinamik tablo oluşturmada kullanılan paketlerden bazılarıdır. Bu çalışmada ise bir önceki çalışmadan farklı olarak crosstalk ve datatable paketleri birlikte kullanılarak adım adım uygulama üzerinde gösterilecektir. Önceki çalışmamızda oluşturulan dinamik tabloya ek olarak bu çalışmada aynı zamanda farklı formatlarda verinin indirilmesine ve yazdırılmasına imkan tanınmıştır. Bu tür […]

Devamını Oku

“crosstalk” Paketi İle Dinamik Tablo Oluşturma Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Creating Dynamic Tables with Package “Crosstalk”

R’da başta shiny olmak üzere flexboard ve crosstalk paketleri dinamik tablo oluşturmada kullanılan paketlerden bazılarıdır. Bu çalışmada ise crosstalk paketi kullanılarak adım adım özgün bir uygulama üzerinde gösterilecektir. Uygulamada R kod bloklarını R Studio arayüzünde yazdım. Çalışmada kullanılan veri seti TÜİK veri tabanından alınan 15 yaş üstü nüfusun yıllara ve illere göre dağılımını içermektedir. 15 […]

Devamını Oku

Geometrik Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Geometric Probability Distribution

Birçok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılık dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Geometrik dağılımı […]

Devamını Oku

Negatif Binom Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Negative Binomial Probability Distribution

Bir çok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılık dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Negatif […]

Devamını Oku

R’da Büyük Veri Analizi ve “sparklyr” Arayüzü : Big Data Analysis and Interface “sparklyr” in R

sparklyr, R ile Apache Spark arasında bir arayüz sağlayarak R’daki büyük verileri işlemek için kullanılan açık kaynaklı küme hesaplama mantığında çalışan bir kütüphanedir. Adı geçmişken biraz küme hesaplamadan bahsetmekte fayda var. 1967’de IBM’den Gene Amdahl tarafından yayınlanan bir makalede, paralel çalışma yapmanın bir yolu olarak küme hesaplamanın temelini adını taşıdığı Amdahl Yasası ile resmen ortaya […]

Devamını Oku

Şans Oyunları Perspektifinden Olasılık II: Probability from Perspective of the Chance Games II

Rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla ilgilenen olasılık teorisi, rastlantı olaylarını belirli kurallara göre matematik disiplininde inceleyen bir bilim dalıdır. Burada, rastlantı olayından kasıt gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden bilinmeyen olaylardır. Burada olabildiğince yalın bir şekilde uygulamalı örneklerin şans oyunları üzerinden verilmesinin nedeni olasılık konusuna dikkat çekmektir, yoksa amaç bu oyunları oynamaya özendirmek veya teşvik […]

Devamını Oku

COVID-19 Pandemik Krizi ve Telekomünikasyon Sektörü Trendleri : COVID-19 Pandemic Crisis and Telecommunication Sector Trends

Doğrudan veya dolaylı olarak COVID-19 pandemisinden etkilenen küresel toplum eşi görülmemiş zamanlardan geçmektedir. Dünya Sağlık Örgütü  (WHO) COVID-19 salgınından pandemi olarak bahsetmesi ve salgının pandemi kavramıyla birlikte kullanılmasının nedeni bu salgının ülke sınırlarını aşıp diğer ülkelere yayılım göstermesidir.  Diğer bir ifadeyle salgına pandemi özelliğini kazandıran şey, salgının bulunduğu ülke sınırlarını aşmasıdır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü, […]

Devamını Oku

Poisson Olasılık Dağılımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: A Case Study on Poisson Probability Distribution

Bir çok analiz yönteminin temelini olasılık dağılımları oluşturmaktadır. İşin esasında olasılık dağılımları tam anlaşılmadan analiz yöntemleri ile istenilen sonuçların elde edilmesi tek başına bazıları için yeterli olsa da işin felsefesini anlamak açısından kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) dağılımlar başlıklar halinde verildikten sonra kesikli dağılım türlerinden biri olan Poisson […]

Devamını Oku

Approach of Logarithmic Concept [APLOCO]: Logaritmik Konsept Yaklaşımı

Kararlarımız bizi ve geleceğimizi şekillendirir. Alınan kararlar mikro düzeyde kişi tarafından olabileceği gibi, makro ölçekte kurum, kuruluş ve hatta ülke ya da ülkeler tarafından da olabilir. Karar verme aslında yaşamın ta kendisidir. Yapılan işin ya da konunun niteliğine göre her an, her saniye karar veririz ve verdiğimiz kararları ve kararların sonuçlarını yaşarız. Dolayısıyla, verilecek kararların […]

Devamını Oku